Gwarancja na produkty marki SIGMA

2013-06-18

 

 

OGRANICZONA, REGIONALNA GWARANCJA ORAZ GWARANCJA AUTORYZOWANEGO DYSRYBUTORA W POLSCE PRODUKTÓW MARKI SIGMA

 

Firma K-Consult będąca wyłącznym dystrybutorem obiektywów marki Sigma w Polsce wszystkim użytkownikom przypomina, że od połowy 2012 roku Sigma Corporation wprowadziła system ograniczonych gwarancji regionalnych, zastępujący obecną do tego czasu ograniczoną gwarancję międzynarodową. Od tego momentu do obiektywów załączana jest karta gwarancyjna zgodna z regionem dystrybutora, do którego trafił obiektyw z fabryki Sigma.

Wyróżniono osobne karty gwarancyjne dla:

  • Ameryki
  • Europy
  • Japonii
  • Chin i Hong-Kongu
  • Reszty Świata

Dla przykładu:

Obiektyw zakupiony w jednym regionie (np. Ameryka) w ramach gwarancji może być naprawiony wyłącznie w tym samym regionie (w tym przypadku Ameryka) - nie będzie naprawiony w ramach gwarancji na terenie innego regionu (np. Europy).

 

OGRANICZONA GWARANCJA EUROPEJSKA

W autoryzowanym serwisie Sigmy w Polsce (Foto-Service Sp. z o.o.), w ramach ograniczonej gwarancji europejskiej mogą być więc naprawiane obiektywy pochodzące wyłącznie z regionu Europy (kraje te podane są na karcie gwarancyjnej dołączonej do sprzedawanego obiektywu), które posiadają wypełnioną przez sklep, europejską kartę gwarancyjną oraz przyklejoną do niej (i także wypełnioną przez sklep) naklejkę gwarancyjną. Gwarancja taka ma okres 1 roku. Oczywiście oddając obiektyw do serwisu konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu (np. paragonu).

Dla przykładu:

1. Obiektyw kupiony we Francji, który będzie miał wypełnioną kartę i naklejkę gwarancyjną, przez okres 1 roku od daty zakupu, może być naprawiony w ramach gwarancji przez autoryzowany serwis w Polsce (koszt ew. przesyłki do i z serwisu pokrywa Klient). Oczywiście oddając obiektyw do serwisu konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu.

2. Obiektyw kupiony w Polsce, który będzie miał wypełnioną kartę i naklejkę gwarancyjną, przez okres 1 roku od daty zakupu, może być naprawiony w ramach gwarancji przez autoryzowany serwis w krajach Europy, które widnieją na ograniczonej karcie gwarancyjnej (koszt ew. przesyłki do i z serwisu pokrywa Klient). W tej sytuacji również konieczne jest przedstawienie dowodu zakupu.

 

GWARANCJA AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA SIGMY W POLSCE

Na terenie naszego kraju, na wszystkie produkty pochodzące z autoryzowanej dystrybucji w Polsce (oprócz ograniczonej gwarancyjnej europejskiej), obowiązuje także gwarancja autoryzowanego dystrybutora SIGMY (firmy K-Consult Sp. z o.o.), która wynosi (w zależności od produktu):

- 2 lata z możliwością odpłatnego przedłużenia do 3 lat
- 3 lata z możliwością odpłatnego przedłużenia do 5 lat

Oprócz dłuższego okresu gwarancyjnego, gwarancja autoryzowanego dystrybutora Sigmy w Polsce zapewnia bezpłatny transport przesyłki w obie strony (do i z serwisu) w przypadku naprawy gwarancyjnej oraz w jedną stronę w przypadku kalibracji obiektywu.

Powyższe zapisy nie dotyczą przepisów ustawowych (np. rękojmi), w których to stronami jest Klient
i sklep. Gwarancja natomiast jest ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia dotyczącego umowy sprzedaży. Stanowi ona zatem wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez nabywcę od sprzedającego bądź producenta towaru. 

gwarancja autoryzowanego dystrybutora Sigma

Tabela poniżej przedstawia sugerowane działanie w przypadku usterki w zależności od posiadanej gwarancji i okresu jaki minął od daty zakupu:

 

Rodzaj gwarancji

Okres jaki upłynął od zakupu

Co zrobić w przypadku zepsucia

Dystrybutora

Mniej niż okres gwarancji

Odesłać do serwisu w Polsce na koszt serwisu

Regionalna europejska

Mniej niż rok

Odesłać do serwisu w Polsce na własny koszt

Regionalna europejska

Ponad rok (mniej niż 2 lata)

Kontaktować się ze sklepem w ramach tzw. rękojmi

Regionalna inna niż europejska

nie dotyczy

Kontaktować się ze sklepem w ramach tzw. rękojmi